Piazza JongRijk is dé koepel van jongverenigingen van de Rijksoverheid.
Piazza JongRijk is van én voor alle jonge ambtenaren van de 12 departementale jongverenigingen die meer uit hun werk willen halen. Piazza JongRijk wil:

  1. De samenwerking bevorderen tussen de aangesloten jongverenigingen en leden;
  2. Discussie initiëren en stimuleren onder jonge ambtenaren over Rijksbrede thema’s en een ‘frisse blik’ binnen de Rijksdienst uitdragen;
  3. Rijksbrede netwerkvorming onder jonge ambtenaren faciliteren en stimuleren.

Piazza JongRijk biedt jonge ambtenaren een interdepartementaal platform. Piazza JongRijk ziet dit als grote meerwaarde om verkokering tegen te gaan. Daarnaast houdt het de ambtelijke top ‘scherp’. Om haar doelstellingen te realiseren streeft Piazza JongRijk naar een gevarieerd aanbod van activiteiten. Hierbij staat op het ene moment de inhoud voorop (debatten, congressen) en op het andere moment het sociale of netwerk aspect (borrels, feesten).

Jaarlijks organiseert Piazza JongRijk zelf dan wel is zij betrokken bij de organisatie van een aantal activiteiten (de MatchMaand, het Young Professionaldebat, de Nieuwjaarsborrel). Daarnaast kunnen de bij Piazza JongRijk aangesloten jongverenigingen besluiten om een activiteit die zij organiseren open te stellen voor alle leden van Piazza JongRijk.