Departement: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn  en Sport

JongVWS is de vereniging voor de jonge ambtenaren van VWS met ruim 200 leden. Diverse JongVWS commissies organiseren uiteenlopende activiteiten over inhoudelijke thema’s, je loopbaan en/of voor het plezier.

Waarom JongVWS?

  • omdat inhoud en plezier centraal staan in de vele activiteiten die de vereniging organiseert.
    Werken bij VWS is inhoudelijk, met uitdagende en veelal complexe dossiers. Met JongVWS willen we mogelijkheden bieden de blik te verbreden: zorginhoudelijk en over persoonlijke ontwikkeling. Er zijn(inter)departementale feesten en borrels, vragenuurtjes met bewindspersonen en leden van de Bestuursraad, masterclasses over beleidsontwikkelingen, excursies naar buitendiensten, zorginstellingen of innovators binnen de zorg, kookworkshops, buitenlandse studiereizen, discussies over de VWS organisatie en de positie van jonge medewerkers binnen het departement, zeil-events, etc.
  • omdat je in no-time en op een prettige laagdrempelige manier een netwerk kunt opbouwen binnen en buiten het ministerie.
    JongVWS biedt de mogelijkheid binnen een groot departement andere jonge collega’s te ontmoeten en te leren kennen. Speciale aandacht besteden we aan het netwerk van voormalige JongVWS’ers. Zowel intern, maar zeker extern biedt dit netwerk mogelijkheden voor leden om te ontdekken wat er mogelijk is qua carrière (na en buiten VWS) en voor de vereniging als het bijvoorbeeld gaat om het organiseren van activiteiten. Ook zoeken we nadrukkelijk de verbinding met collega-verenigingen binnen het ‘VWS-domein’ zoals Jong RIVM en Jong Zorginstituut.
  • omdat het naast je reguliere werk leuk is om af en toe nog iets anders te doen of te organiseren met collega’s, ook daar waar het gaat om de organisatie van VWS.
    Niet alleen door leuke activiteiten en gezellige borrels, maar ook door op onze eigen manier een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het departement voor wat betreft het werken bij VWS. Waar mogelijk en nodig dragen we bij aan trajecten zoals ‘Klaar voor de Toekomst’ en de VWS-medewerkersdag. Een positief kritisch geluid is daarbij niet alleen noodzakelijk, maar ook gewenst, en moet even goed leiden tot een glimlach.

Het bestuur van JongVWS bestaat momenteel uit de volgende personen:

Anouk van den Broek  – voorzitter
Leon Stougie  – secretaris
Paulien Korsten – penningmeester
Pieter Schotanus – algemeen bestuurslid (contactpersoon voor activiteiten)
Michelle Hegeman  – algemeen bestuurslid

Algemeen contactadres: jongvws@minvws.nl