Welkom op de JongLogo Defensie (JD) pagina!

Op deze pagina kan je terecht voor informatie over JD, voor wie het is en waarvoor.

Departement: Ministerie van Defensie

Leden: 1500

Jong Defensie, hét jongeren netwerk binnen Defensie
JD is een jongvereniging die de jongere defensiemedewerker bewust maakt van het hebben van een netwerk en helpt de jongere defensiemedewerker bij het creëren van een netwerk.

Hoe doet JD dit?
JD organiseert op structurele basis vele netwerkactiviteiten waarbij de jongere defensiemedewerker in de gelegenheid wordt gebracht zijn/haar netwerk te vergroten. Daarnaast vergroten de netwerkactiviteiten ook kennis over Defensie. Tijdens zgn. themaborrels worden diverse onderwerpen besproken die betrekken hebben op Defensie. Maar ook via werkbezoeken aan diverse defensieonderdelen wordt men méér bekend met Defensie.

Het netwerken via JD is dus tweeledig; het vergroot je netwerk én kennis over het Ministerie van Defensie.

JD stelt de jongere Defensiemedewerker ook in de gelegenheid om mee te praten over toekomstig beleid. Door middel van denktanksessies waarin op een creatieve manier wordt nagedacht over een onderwerp. De bevindingen worden gepresenteerd aan de directie die over het beleid gaat.

Kortom, JD daagt je uit!

Waarom is netwerken belangrijk?
Defensie is een grote organisatie waarbij het soms moeilijk is een weg te vinden; een logische persoonlijke vraag zou kunnen zijn: “welke functies zijn er eigenlijk nog meer?”. Netwerken is een manier om de organisatie beter te leren kennen, maar ook de mensen die er werken. Zo kom je in contact met collega’s van andere afdelingen, en misschien wel juist die ene afdeling waar jouw interesses naar uit gaan, het eerste contact is gemaakt.

Het Ministerie van Defensie kenmerkt zich door de vele locaties, diversiteit aan personeel- rangen, standen en opleidingsniveaus- , materieel en taken. Een druk oefenprogramma en/of missies maken het lastig goed te weten komen wat de mogelijkheden voor jou zijn binnen Defensie, maar ook andersom; wat jij kan betekenen voor Defensie!

Meer weten over JD? neem een kijkje op onze Facebookpagina of volg ons op Twitter!

Het bestuur
Het huidig bestuur het bewind over JD.

De samenstelling van het bestuur is thans als volgt:

Thomas Kloosterman Voorzitter  
Raksha Bharos Secretaris  
Floor Kleemans Penningmeester  
Sander Buijteweg Activiteiten  
Saskia van den Dungen Communicatie & PR.  
Anke Meijerink Externe betrekkingen  
Dueca Daenen Algemeen  
Jan-Willem Bode Algemeen  

Contact: Mail:  Jong.Defensie@mindef.nl