Logo Jong SZW

Jong SZW Jong SZW is het jongerennetwerk van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en zet zich in voor de verbreding en verdieping van het netwerk en kennis van haar leden. Iedereen die in dienst is bij SZW kan lid worden van Jong SZW!

Jong SZW organiseert sociale en inhoudelijke activiteiten. Iedere derde donderdag van de maand is onze maandborrel in Plein XIX. Daarnaast organiseren we het hele jaar door verschillende activiteiten zoals café- en lunchcolleges, workshops, sportieve activiteiten (o.a. tennistoernooi en tafelvoetbal) en gaan we elk jaar op studiereis en op studietrip.

Lid worden? Ben je werkzaam bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wil je lid worden? Mail dan naar onze penningmeester. Als lid ontvang je onze nieuwsbrief, ben je welkom op de borrels en kan je je aanmelden voor alle activiteiten. Het bestuur van Jong SZW 2017-2018 bestaat uit:

Felix Haan – Voorzitter – fhaan@minszw.nl

Tim Mulder – Secretaris – tmulder1@minszw.nl

Joyce van der Staaij – Penningmeester – jvdstaaij@minszw.nl

Emmy Mol – Interne relaties – emol@inspectieszw.nl

Aukje van der Hout – Coördinator studiereis – avdhout@minszw.nl

Anne Klijn – Externe relaties – a.klijn@minszw.nl

Algemeen e-mailadres: Jongszw@minszw.nl

Website: http://www.jongszw.nl/