JongRijk is dé koepel van jongverenigingen van de Rijksoverheid. JongRijk is van én voor alle jonge ambtenaren van de 11 departementale jongverenigingen die meer uit hun werk willen halen. JongRijk wil:

  1. De samenwerking bevorderen tussen de aangesloten jongverenigingen en leden;
  2. Discussie initiëren en stimuleren onder jonge ambtenaren over Rijksbrede thema’s en een ‘frisse blik’ binnen de Rijksdienst uitdragen;
  3. Rijksbrede netwerkvorming onder jonge ambtenaren faciliteren en stimuleren.

JongRijk biedt jonge ambtenaren een interdepartementaal platform. JongRijk ziet dit als grote meerwaarde om verkokering tegen te gaan. Daarnaast houdt het de ambtelijke top ‘scherp’. Om haar doelstellingen te realiseren streeft JongRijk naar een gevarieerd aanbod van activiteiten. Hierbij staat op het ene moment de inhoud voorop (debatten, congressen) en op het andere moment het sociale of netwerk aspect (borrels, feesten).

Jaarlijks organiseert JongRijk zelf dan wel is zij betrokken bij de organisatie van een aantal activiteiten (de MatchMaand, het Young Professionaldebat, de Nieuwjaarsborrel). Daarnaast kunnen de bij JongRijk aangesloten jongverenigingen besluiten om een activiteit die zij organiseren open te stellen voor alle leden van JongRijk.