Bestuur JongRijk 2019

 

Olga de Vries - Voorzitter

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Sinds juli 2016 werk ik al jurist bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Naast het juridische werk houd ik mij ook bezig met het interne reilen en zeilen van het ministerie als lid van de ondernemingsraad. Het bestuur van JongRijk zag ik als een kans om departement overstijgend bezig te zijn. Ik ben van mening dat het Rijk over een grote hoeveelheid ambitieuze jonge ambtenaren beschikt, die veel van elkaar kunnen leren. Als JongRijk kunnen wij daar een verbindende rol in spelen en de samenwerking tussen de verschillende jongverenigingen faciliteren. Daarbij wordt er niet alleen kennis en ervaring gedeeld, maar worden er ook netwerken opgebouwd. Tevens kunnen de jongverenigingen een kijkje in de keuken nemen bij andere departementen. Als voorzitter wil ik mij inzetten voor een verdieping van onze verbindende rol en meer naamsbekendheid voor JongRijk, zodat ik jonge ambtenaren kan stimuleren om het meeste uit de eerste jaren van hun loopbaan te halen!

voorzitter@jongrijk.nl
Karin Kerkhof - Secretaris

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

In september 2014 ben ik begonnen bij de Rijksoverheid en ingestroomd in het Financial Traineeship. Sinds januari 2017 werk ik met plezier bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast wil ik meer uit mijn werk halen en graag een steentje bijdragen aan het vergroten van het netwerk van jonge (rijks)ambtenaren. Als secretaris wil ik me inzetten voor een goede verbinding binnen JongRijk en de andere jongverenigingen binnen de Rijksoverheid door zorg te dragen voor de informatievoorziening  en de planning en organisatie van de beraden.

Email
Johan Bosma - Penningmeester

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

In september 2016 ben ik gestart met werken bij de Rijksoverheid als Financial Trainee. Sinds maart 2018 werk ik bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Als penningmeester zorg ik voor het beheer van de middelen van JongRijk. Ik probeer te waarborgen dat er onder de betrokkenen breed draagvlak is voor de inzet van de middelen voor allerlei activiteiten. Ik hoop dat JongRijk daardoor voor zoveel mogelijk jonge ambtenaren van betekenis kan zijn als verbindende partij.

Email
Anke Meijerink - Communicatie

Ministerie van Defensie

Nog jong bij de overheid want afgelopen september ben ik begonnen als financial trainee bij het ministerie van Defensie. Tijdens mijn traineeship krijg ik niet alleen de overheidsfinanciën maar ook de waarde van netwerken en communicatie bijgebracht. Uit deze combinatie kan ik dan ook mijn voldoening halen, wat ik vervolgens graag doorzet als bestuurslid van JongRijk, waar ik verantwoordelijk ben voor de communicatie. Een functie die, in mijn optiek, de verbindende factor is om al onze leden met elkaar in contact te brengen op informatieve events, of juist onder het genot van een biertje.

Email
Sari Holtland - Activiteiten

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Sinds augustus 2017 ben ik werkzaam bij de directie Internationaal Ondernemen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In deze functie ervaar ik dat een goed netwerk, binnen en buiten de Rijksoverheid, ontzettend belangrijk is voor een beginnend beleidsmedewerker. Als bestuurslid Activiteiten zet ik mij daar dan ook graag voor in. Dat doe ik door activiteiten te stimuleren, die bijdragen aan de verbinding tussen jonge professionals, kennisdeling en verbreding van het netwerk. Een goed voorbeeld hiervan is de Mei Match Maand: een reeks netwerkactiviteiten georganiseerd door de belangrijkste jongerenverenigingen in Den Haag.

Email
Sacha Horváth - Externe Betrekkingen

Inspectie voor de Gezondheidszorg

Sinds 2016 ben ik werkzaam voor de Rijksoverheid als inspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het kantoor van de inspectie zit in Utrecht, ‘ver weg’ van alle ministeries in Den Haag. Dit is één van de redenen waarom ik een rol voor mij in het bestuur van JongRijk zag: het creëren van verbinding tussen de jonge ambtenaren die op tal van locaties aan het werk zijn. JongRijk is het interdepartementale platform dat er voor kan zorgen dat de jonge ambtenaren door middel van allerlei activiteiten samen komen. Als bestuurslid externe betrekkingen bij JongRijk zal ik actief contact met professionele organisaties en netwerken buiten de Rijksoverheid zoeken en onderhouden.

Email