Departement: Ministerie van Economische Zakenjongez-logo-big

Over JongEZ:
JongEZ is er voor alle jonge medewerkers (t/m 35 jaar) die in dienst zijn van het ministerie van Economische Zaken en de bijbehorende diensten en instellingen. Dat zijn onder meer de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO.nl), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Autoriteit Consument en Markt (ACM), Agentschap Telecom en het Centraal Planbureau (CPB).

JongEZ organiseert tal van activiteiten, waarbij inhoud, professionele en persoonlijke ontwikkeling en netwerken hand in hand gaan met cultuur, sport en ontspanning. Hiertoe behoren: de jaarlijkse studiereis, maandelijkse borrels, bedrijfsbezoeken, netwerkbijeenkomsten (bijv. speeddate, etiquettediner), workshops en meer.


Samenstelling bestuur:

Iris Schmidt
Marloes Daling
Liselotte van Thiel
Ayhan Yazgili
Jelle van Nuland


Contact:

Mail: jongez@minez.nl

Website: http://www.jongez.nl

Twitter: @jong_ez