logo-jongbzkVereniging: Jong BZK


Departement: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Aantal leden: 200

Taakverdeling bestuursleden:

Sjoerd van der Meulen – Voorzitter

Evelina de Valk – Vice-Voorzitter / Penningmeester

Arxen Alders – Secretaris

Steven Smits – Uitgesproken Zaken

Kerwin Doelwijt – Bemoei-je-met-je-eigen Zaken

Activiteiten:

  • Maandelijkse ledenborrel (2e donderdag van de maand in café Leopold)
  • Jaarlijkse studiereis
  • JongBZK academy
  • Beachvolleybaltoernooi
  • En nog veel meer…

Contact:
jongbzk@minbzk.nl