logo-jongbzkVereniging: Jong BZK

Departement: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Aantal leden: 200

Taakverdeling bestuursleden:

Luka Bastiaans – Voorzitter
Arnoek Heck – Vice-Voorzitter /Secretaris
Koen Haer – Penningmeester
Amber Mechelse – Algemeen
Valentijn Wibaut – Algemeen

Activiteiten:

  • Maandelijkse ledenborrel (2e donderdag van de maand in café Leopold)
  • Jaarlijkse studiereis
  • JongBZK academy
  • Beachvolleybaltoernooi
  • En nog veel meer…

Contact:
jongbzk@minbzk.nl