Goed Werk Hub & LEF presenteren: Ambtelijk vakmanschap als morele verantwoordelijkheid?

17 april 2015 | 14.00-17.00 uur
Locatie: LEF future center Rijkswaterstaat
Gebouw Westraven | Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht |

ambtelijk_vakmanschap_lef

Heb jij weleens stilgestaan bij de morele verantwoordelijkheid die hoort bij jouw rol als ambtenaar? Misschien heb je zelfs weleens voor een moreel dilemma gestaan. Graag nodigen we je uit om tijdens de Goed Werk Hub in LEF future center Rijkswaterstaat op actieve wijze kennis en ervaring over dit thema op te doen en te delen.

Je kunt deze middag in een open en vrije setting met en van elkaar leren. Je ontmoet bovendien collega’s met dezelfde gedrevenheid; netwerken dus! De Goed Werk Hub is een initiatief van de Stichting Beroepseer, en wordt ditmaal georganiseerd in samenwerking met LEF. De middag is van waarde voor deelnemers aan de bijeenkomsten van de Routekaart en voor andere belangstellende ambtenaren werkzaam in het Openbaar Bestuur, uitvoerend, beleidsvormend of toezichthoudend.

Sprekers delen ervaringen met je

Uiteenlopende sprekers delen hun kennis en ervaring met je in het eerste deel van het programma:

  • Journalist en publicist bij NRC Handelsblad, Marc Chavannes, geeft zijn visie op de ontwikkelingen die hij waarneemt binnen de overheid
  • Hoogleraar School voor Politiek en Bestuur, universiteit Tilburg, Gabriël van den Brink, doet verslag van een groot nieuw onderzoek naar morele weerbaarheid onder politieagenten
  • Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat, Johan Jacobs, en Dagmar Winkelhorst, manager gemeente Midden-Delfland (Jonge Ambtenaar van het Jaar 2015), gaan op basis van voorbeelden uit hun dagelijkse praktijk met elkaar in gesprek over ambtelijk vakmanschap, de morele dilemma’s die ze tegenkomen en hoe ze daarmee omgaan
  • Directeur van de Stichting Beroepseer, Thijs Jansen, presenteert een analyse van de opbrengst van de Routekaart Goed Werk in het Openbaar Bestuur

Wat vind jij belangrijk?

Ook ga je deze dag met elkaar in gesprek over het thema, aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden. Je denkt na over vragen als ‘Wat vind jij belangrijk?’ en ‘Hoe kun jij met je collega’s een actieve bijdrage bijdrage leveren aan het thema?’ We zijn benieuwd naar jullie ideeën en initiatieven en beloven je een inspirerende werkomgeving om actief met het thema aan de slag te gaan.

Wat er aan vooraf ging

Routekaart Goed Werk in het Openbaar Bestuur
Wanneer ben je een goede ambtenaar? Welke eigenschappen en waarden zijn nodig voor goed werk in het openbaar bestuur? Hoe krijgt goed werk vorm in de dagelijkse praktijk, ook in moeilijke situaties? Deze vragen stonden centraal in de Routekaart Goed Werk in het Openbaar Bestuur die de stichting Beroepseer de afgelopen jaren heeft uitgevoerd als onderdeel van het programma Beter Werken Openbaar Bestuur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Doel van de Routekaart is het bevorderen van Goed Werk en het actief afstemmen van ambtenaren op elkaar.

Goed Werk Hubs en pilots
In een groot aantal Goed Werk hubs en een tweetal pilots bij een ministerie en de Belastingdienst gingen ambtenaren met elkaar in gesprek over wat goed werk is met behulp van de Goed Werk methodiek die door de Stichting Beroepseer is ontwikkeld. Deze is gebaseerd op inzichten uit het Good Work Project die Howard Gardner en zijn medewerkers aan de Harvard universiteit in de afgelopen decennia ontwikkeld hebben.

Morele verantwoordelijkheid van jou als ambtenaar

Het neteligste thema dat in de afgelopen hubs en pilots aan de orde kwam, was de morele verantwoordelijkheid van de ambtenaar. Wat mag en kan een ambtenaar doen als hij/zij het te ontwikkelen of uit te voeren beleid, of de handelswijze van zijn leidinggevende, politiek verantwoordelijke of organisatie onverantwoord vindt? Moet de ambtenaar slechts doen wat hem/haar gezegd wordt of mag van de ambtenaar verwacht worden dat hij/zij kritisch tegengas geeft? En zo ja hoe dan? En kan dat in deze tijd nog waarin het politieke primaat hoogtij viert? Kortom: in hoeverre dient ambtelijk vakmanschap ook morele verantwoordelijkheid te omvatten? Hier draait het ook op 17 april om.

Praktische informatie

Aanmelden kan tot en met 10 april 2015 via het inschrijfformulier. Na aanmelding ontvang je een bevestiging en routebeschrijving. Bij inschrijving rekenen wij op je aanwezigheid. Later toch verhinderd? Laat het ons tijdig weten. Je bent trouwens van harte welkom vanaf 13.30 uur; koffie en thee staan voor je klaar.

Voor vragen en informatie kun je contact opnemen met Maurits Hoenders:m.hoenders@beroepseer.nl of telefoon 06-19 40 53 56.