logo-jongbzkVereniging: Jong BZK


Departement: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Aantal leden: 200

Taakverdeling bestuursleden:

Sander Hulshof – Voorzitter

Evelina de Valk – Penningmeester

Koen van den Heuvel – secretaris

Lex Pierik – Algemene zaken

Sjoerd van Meulen – Vice-Voorzitter / Specifieke zaken

Activiteiten:

Terugkerend: elke maand een borrel, het jonge ambtenarendictee, een tweejaarlijkse studiereis

Elk jaar organiseert JongBZK het jonge ambtenarendictee (september)

Ledenborrel vindt plaats elke 2e donderdag van de maand in café Leopold

Contact:
jongbzk@minbzk.nl