JongRijk bestuur 2017

Hessel van der Hoeven - Voorzitter

Ministerie van Financiën

Sinds maart 2016 ben ik werkzaam bij het ministerie van Financiën als Audit Trainee. Daarvoor heb ik stage gelopen bij GasTerra en heb ik een half jaar bij Shell rond mogen neuzen om mijn scriptie te schrijven. In mijn werk als auditor kom ik in aanraking met verschillende ministeries en agentschappen. Werken voor Nederland is daardoor interessant, divers en actueel! Maar wat werken voor Nederland nog leuker maakt, is het feit dat de Rijksoverheid beschikt over een enorm netwerk van jonge ambtenaren. JongRijk is het interdepartementale platform van en voor alle jonge ambtenaren die meer uit hun (net)werk willen halen. Het bestuur van JongRijk speelt hierin een verbindende rol door actief de samenwerking tussen de jongverenigingen van de ministeries te stimuleren en te faciliteren. Wij geloven dat het opbouwen van een netwerk en het uitwisselen van kennis en ervaring tussen jonge ambtenaren niet alleen van grote toegevoegde waarde kan zijn voor de uitvoering van onze dagelijkse werkzaamheden, maar werken voor de Rijksoverheid ook erg leuk maakt!

voorzitter@jongrijk.nl
Karin Kerkhof - Secretaris

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

In september 2014 ben ik begonnen bij de Rijksoverheid en ingestroomd in het Financial Traineeship. Sinds januari 2017 werk ik met plezier bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarnaast wil ik meer uit mijn werk halen en graag een steentje bijdragen aan het vergroten van het netwerk van jonge (rijks)ambtenaren. Als secretaris wil ik me inzetten voor een goede verbinding binnen JongRijk en de andere jongverenigingen binnen de Rijksoverheid door zorg te dragen voor de informatievoorziening  en de planning en organisatie van de beraden.

Email
Sacha Horváth - Penningmeester

Inspectie voor de Gezondheidszorg

Sinds 2016 ben ik werkzaam voor de Rijksoverheid als inspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het kantoor van de inspectie zit in Utrecht, ‘ver weg’ van alle ministeries in Den Haag. Dit is één van de redenen waarom ik een rol voor mij in het bestuur van JongRijk zag: het creëren van verbinding tussen de jonge ambtenaren die op tal van locaties aan het werk zijn. JongRijk is het interdepartementale platform dat er voor kan zorgen dat de jonge ambtenaren door middel van allerlei activiteiten samen komen. Als penningmeester wil ik de middelen die wij ter beschikking hebben optimaal inzetten, waarbij de doelstelling is om JongRijk nóg bekender te maken onder al onze jonge collega’s.

Email
Daan Musulin - Communicatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Als bestuurslid met de taak communicatie, wil ik de jongverenigingen nog meer met elkaar laten samenwerken. Het is mijn doel dat de jongverenigingen elkaar actief opzoeken in de communicatie en waar het kan via JongRijk hun boodschap kunnen verspreiden naar de jonge ambtenaren binnen JongRijk.

Email
Annelinde Kap - Activiteiten

Ministerie van Financiën

Als bestuurslid activiteiten zet ik mij in om de samenwerking tussen de jongverenigingen te versterken en het organiseren van interessante en leuke interdepartementale activiteiten te bevorderen. Deze activiteiten dragen bij aan verbinding tussen jonge ambtenaren, kennisdeling en verbreding van het netwerk. Daarnaast zijn de verschillende activiteiten en borrels natuurlijk ook gewoon erg gezellig!

EmailLinkedIn
Janneke Brilman - Externe Betrekkingen

Ministerie van Defensie

Contact is belangrijk voor een jonge ambtenaar. Contacten binnen de Rijksoverheid, maar ook buiten de Rijksoverheid. Ik vind het belangrijk dat jonge ambtenaren in contact komen met jonge professionals buiten de Rijksoverheid om ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en samen te werken. Als bestuurslid externe betrekkingen bij JongRijk zal ik actief contact met professionele organisaties en netwerken buiten de Rijksoverheid zoeken en onderhouden.

EmailLinkedIn